Haber Ve Duyurular
E-Bülten
Anket
Bize Nasıl Ulaştınız ?
Daha önceden
Tavsiye
Tesadüf
İnternet
İSG EĞİTİM KONULARI \ İş Sağlığı ve Güvenliği Destek Elemanı Yetiştirme

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
Kanun No. 6331        Kabul Tarihi: 20/6/2012
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.
.........................................
ç) Destek elemanı: Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişiyi,